Ειδοποίηση
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9912.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0006.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0057.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0065.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0107.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0120.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0130.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0146.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0149.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0156.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9804.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9811.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9832.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9867.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9868.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9884.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9970.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9982.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/img_0011.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/img_0019.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044yZtJ.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044MuvA.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291440449bCp.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044kJlt.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044vU9Y.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044iBjk.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044Jpye.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044Z3ED.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044I2uU.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291451303u8F.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829145130hOkE.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829145130FduO.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829145130AWAO.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829145130Cql8.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291451308URm.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829145130oIXL.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829145130cqhA.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829150033vNRe.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/14082915003307z0.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829150033jukK.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829150033DAtW.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829150033RShk.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829150033TMlg.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829150033oESG.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829150033Yrgr.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291500331bWo.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291500330PwA.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143PpVT.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143aCbf.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143ENA5.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143MQPp.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143klpc.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143aJEX.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143rc7N.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143C1Cc.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143Lp0o.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291518068t3G.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151806WMVV.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151806g4aG.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151806Acde.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154207vUvx.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154207KjGv.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154207em1M.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154207k4oL.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154207hgp0.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154628qTG3.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154628pHHK.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154628oWgW.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291546284fIP.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291546288SIE.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154628mtgR.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154628OVyQ.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154628aCwQ.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9912.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0006.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0057.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0065.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0107.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0120.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0130.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0146.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0149.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_0156.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9804.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9811.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9832.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9867.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9868.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9884.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9970.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/_mg_9982.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/img_0011.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/middleeasteyemultimedia.businesscatalyst.com/PhotoGalleries/PhotoGallery_73/images/img_0019.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044yZtJ.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044MuvA.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291440449bCp.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044kJlt.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044vU9Y.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044iBjk.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044Jpye.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044Z3ED.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829144044I2uU.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291451303u8F.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829145130hOkE.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829145130FduO.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829145130AWAO.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829145130Cql8.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291451308URm.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829145130oIXL.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829145130cqhA.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829150033vNRe.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/14082915003307z0.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829150033jukK.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829150033DAtW.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829150033RShk.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829150033TMlg.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829150033oESG.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829150033Yrgr.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291500331bWo.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291500330PwA.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143PpVT.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143aCbf.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143ENA5.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143MQPp.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143klpc.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143aJEX.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143rc7N.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143C1Cc.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151143Lp0o.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291518068t3G.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151806WMVV.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151806g4aG.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829151806Acde.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154207vUvx.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154207KjGv.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154207em1M.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154207k4oL.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154207hgp0.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154628qTG3.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154628pHHK.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154628oWgW.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291546284fIP.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/1408291546288SIE.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154628mtgR.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154628OVyQ.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/saraya.ps/uploads/General/140829154628aCwQ.jpg'

Το κίνημα αντίστασης της Ισλαμικής Τζιχάντ της Παλαιστίνης οργάνωσε μια μαζική διαδήλωση στην πόλη της Γάζας για να γιορτάσει τη νίκη της Παλαιστινιακής Αντίστασης στον πόλεμο της Γάζας που διήρκεσε 51 ημέρες. Η διαδήλωση ξεκίνησε μετά την προσευχή της Παρασκευής στο τζαμί αλ-Ομάρι της Γάζας. Στις ομιλίες που προηγήθηκαν, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο πώς η Αντίσταση δεν θα είχε καταφέρει να νικήσει αν δεν είχε την υποστήριξη των Παλαιστινίων. Εστειλαν επίσης το μήνυμά τους στο Ισραήλ, δηλώνοντας ότι δεν θα παραδοθούν στην κατοχή και στις επιθετικές πολιτικές που χρησιμοποιεί το Ισραήλ στην Παλαιστίνη.

Πηγές: Middle East Eye, Al Quds Brigades

Διήμερο αλληλεγγύης για την απελευθέρωση του Ζορζ Ιμπραήμ Αμπνταλλά (19-20 Οκτώβρη 2022)

Πορεία στην Αμερικάνικη & Ισραηλινή πρεσβεία, Τρίτη 15/5, 6μμ

Nakba 2018

Πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία, Σάββατο 20/1, 6μμ, Σύνταγμα

Πορεία Σάββατο 20 Γενάρη στην Αμερικάνικη πρεσβεία

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Πέμπτη 15/6, 7μμ, Αγαλμα Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη

Εκδήλωση-συζήτηση με την ΣΙΡΙΝ ΙΣΑΟΥΙ: Πέμπτη 29/3, 7μμ, ΕΜΠ

Shireen Issawi

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΠΟΡΕΙΑ: Σάββατο 20/5, 12:00μμ, Μοναστηράκι

Νίκη στον αγώνα των Παλαιστίνιων απεργών πείνας

Αφίσα 2/5/2017

Λευτεριά στον Ζορζ Αμπνταλλά

Λευτεριά στον Μπιλάλ Καγιέντ

Αλ Νακμπα: 65 χρονια εθνοκαθαρσης

Tο ενημερωτικό φυλλάδιο της πρωτοβουλίας

Other Languages